پرسش: چه سوالاتي مشتري از نماينده درمورد بيمه عمر مي پرسد؟

پاسخ: منظور سوال مشخص نيست.لطفاً جزييات بيشتري را اعلام فرماييد .